Avadhuta Gita

Extras din introducerea lucrării Avadhuta Gita”, ed. Kamala.

Introducerea editorului român

 Dattatreya

Dattatreya este unul din marii învăţători mitici ai Indiei. Numele lui înseamnă “Datta, fiul lui Atri”. Este menţionat în Purane ca unul din acei aşa-numiţi “înţelepţi nebuni”, al căror comportament se afla dincolo de orice norme sociale. Data naşterii sale nu a putut fi stabilită cu precizie, dar se ştie că a răspândit ashta-anga-yoga (yoga celor opt stagii).

Despre Dattatreya se spune că a fost un avatara sau, altfel spus, una dintre încarnările lui Vishnu ce a adus cunoaşterea spirituală făcând-o accesibilă tuturor oamenilor, indiferent de castă, religie sau statut social. Astfel, el a unificat învăţătura spirituală printr-o universalizare a diferitelor viziuni religioase şi prin raportare la Suprema Realitate. Desigur, în acele vremuri (ca şi acum de altfel) aceasta ar fi putut să pară drept o mare blasfemie, ori erezie… A-i învăţa pe cei din castele inferioare sau a fi în mijlocul celor de altă religie era un lucru greu de acceptat. Dar Dattatreya trăia complet liber. El nu ţinea seama de interdicţiile absurde, limitatoare ale unor norme sociale (castele de exemplu) sau religioase. A fost însă mereu consecvent principiilor armoniei divine.

A fost considerat un adept al shakti-smului (tradiţia spirituală în care divinul este adorat sub aspect feminin, în general ca Mama Divină) dar, pe de altă parte, numele său este asociat în primul rând cu Advaita Vedanta. Tratatele importante ale acestei filozofii – Avadhuta Gita, Jivan-Mukti-Gita şi Tri-Pura-Rahasya – îi sunt atribuite tot lui Dattatreya.

Revendicat ca mare tantric de adepţii tantrismului, dar şi ca marele lor înţelept de către vedantici sau de către adoratorii lui Shiva, Dattatreya îşi păstrează misterul învăluit de orbitoarea lumină a învăţăturilor sale.

Este de multe ori reprezentat având trei capete ce corespund simbolic trinităţii hinduse: Brahma (Creatorul Universului), Vishnu (Cel care menţine Universul), Shiva (Cel care resoarbe Universul). Sunt texte care vorbesc despre Dattatreya ca fiind guru-l (maestrul) tuturor maeştrilor, ce se încarnează ori de câte ori omenirea are nevoie de un impuls spiritual.

Dincolo de legende, textele spirituale vorbesc despre înţelepciunea lui Dattatreya, cel care a transcens iluzia dualităţii, Maya.

Avadhuta Gita

Avadhuta – “cel care se afla în afara castelor” – este numele atribuit unui yoghin care a atins eliberarea spirituală şi trăieşte beatitudinea. Un avadhuta mai este denumit simbolic şi “Lebăda supremă” (parama hamsa). Despre o astfel de fiinţă se spune că aduce, prin revărsarea de graţie care o însoţeşte, eliberarea spirituală a 101 generaţii din familia în care se naşte.

Gita înseamnă cânt. Avadhuta Gita este aşadar “Cântul Lebedei supreme”. Avadhuta Gita este un text despre fiinţa care a atins eliberarea spirituală, despre viziunea sa asupra Creaţiei, Iluziei, Adevărului şi Fericirii.

Impresionantă în acest cânt este în primul rând recunoaşterea beatitudinii ca esenţă a tot, ca expresie totală a Conştiinţei, a lui Dumnezeu în oameni, creaţie, transcendenţă.

Mintea, cea care este subiectul atâtor controverse filozofice, cea despre care unii spun că trebuie adusă la tăcere, iar alţii o consideră un instrument de perfecţionare, mintea se află aici într-un dialog cu Avadhuta. Cu multă compasiune şi iubire, Avadhuta îi arată şi ei Adevărul. Gradat, nimic limitat, efemer nu mai rămâne, decât Beatitudinea ce-şi cântă nemurirea în inimile noastre.

Inima Spirituală, Sinele Suprem, Atman

Eu nu sunt eu,

Nici Tu nu eşti Tu,

Nici Tu nu eşti eu.

 

Şi totuşi, eu sunt Tu,

Tu eşti Tu

Şi tu eşti eu.

 

Am devenit Unul,

Într-atât

Încât nu mai ştiu dacă

Eu sunt Tu,

Sau Tu eşti eu.

                      Rumi

Sinele Suprem, Atman, este unul din cele mai importante concepte introduse de filozofia orientală. Dar el nu este doar un concept abstract ori un simplu nume. El sugerează cel mai adânc adevăr – conştiinţa divină, esenţa noastră supremă care este identică cu esenţa Totului. Revelarea Sinelui exprimă deplina libertate, fericire, împlinire – acea eliberare de suferinţă, efemeritate, iluzie.

Extras din introducerea lucrării “Avadhuta Gita”, ed. Kamala.

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns